Por favor espere... Los resultados de su búsqueda se mostrarán a continuación.

Psicopedagogia

La Psicopedagogia és la ciència que estudia tot allò relacionat amb el procés d’aprenentatge dels infants i dels joves.

Així doncs, el seu objecte d’estudi és l’individu que aprèn.

La psicopedagogia té la virtut d’unificar la teoria i la pràctica dels continguts de la psicologia amb els de l’educació, i s’ocupa dels vincles que s’estableixen entre aquells que realitzen el procés d’aprendre

Orientada a millorar el rendiment escolar des d’una perspectiva que contempla tots els entorns del nen/a. La intervenció va acompanyada d’un estudi neuropsicològic previ, on s’exploren diferents capacitats com la intel·ligència, la memòria, la lectura, l’escriptura… i es defineix, en funció dels resultats, el tipus d’intervenció psicopedagògica a dur a terme.

El psicopedagog és un professional orientat a l’aprenentatge de les persones que busca prevenir, detectar i tractar problemes en l’aprenentatge. Després d’un diagnòstic, s’estableix un pla d’intervenció i un tractament.

Davant l’existència d’una relació evident entre:

  • les dificultats específiques de l’aprenentatge,
  • el fracàs escolar,
  • i els trastorns conductuals

cal considerar la necessitat de la intervenció d’un equip psicopedagògic.

Actualment hi ha un gran nombre de nens i nenes que presenten problemes i dificultats en el procés d’aprenentatge al llarg de la seva escolaritat, el quals necessiten d’una atenció individualitzada per tal de ser avaluats i orientats per part d’un psicopedagog. Les famílies busquen orientacions i intervencions per tal de millorar els processos d’aprenentatge del seu fill.

  • Trastorns de lectura (dislèxia)
  • Trastorns de l’ expressió escrita
  • Trastorns de càlcul
  • Falta de tècniques i hàbits d’estudi
  • Altes Capacitats
  • Dificultats en l’àrea de la psicomotricitat fina
  • Estimulació precoç

Equip de professionals*

Sra. Cristina Muniesa Royo, Psicopedagoga en Psicopedagogia

Sra. Cristina Muniesa Royo

Psicopedagoga

Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona i Mestra d’Educació Infantil per la Universitat de Lleida.

Postgrau sobre Prevenció i Atenció a la Primera Infància en l’àmbit educatiu.


(*) En col·laboració amb tots els especialistes que afecten a la seva àrea.

Sol·licitar cita

captcha
Accepto els termes i condicions