Sol·licitar cita online
Avís Legal

Avís Legal

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides al present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat d’ AVANTMÈDIC PONENT, S.A.U, amb la finalitat de respondre a la seva consulta.

AVANTMÈDIC PONENT, S.A.U, comunicarà les seves dades personals a la resta d’entitats del GRUP AVANTMÈDIC en cas de que sigui pertinent per a la finalitat sol·licitada o autoritzada.

AVANTMÈDIC PONENT, S.A.U. es compromet a no comunicar les seves dades personals a tercers aliens al grup.

Podrà exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició davant el responsable del fitxer AVANTMÈDIC PONENT, S.A.U., a través d’un correu postal dirigit a: AVANTMÈDIC PONENT, S.A.U. “Drets ARCO” – Plaça social, 3 25008 – Lleida, o bé dirigint un correu electrònic a l’adreça infoavantmedic.com,  indicant el seu nom i cognoms i incloent com assumpte del correu “Drets ARCO”