Sol·licitar cita online
Laboratoris

LaboratorisResultats fiables d'anàlisis en el mínim de temps

Sol·licita cita online

La Unitat d’Anàlisis Clíniques i Bacteriològiques, dirigida pel Dr. Manel Peremiquel Lluch, té com a missió disposar de resultats fiables en el mínim de temps, facilitant les extraccions i la recollida de mostres que poden sol·licitar tant els especialistes d’AVANTMÈDIC com altres facultatius externs.

Per dur a terme tota mena de determinacions amb el rigor i la celeritat que us garantim, aquest laboratori compta amb un equipament científic i tecnològic de darrera generació:

  •  COBAS 6000
  •  SYSMEX XN-1000
  •  COBAS 411
  •  ACCESS 2
  •  COULTER AC Diff
  •  ACL 9000 ELITE
  •  DIANA
  •  OLYMPUS BH-2


Així es poden conèixer, amb el què pot qualificar-se d'immediatesa, resultats hormonals (tiroides, fertilitat, suprarenals...), marcadors tumorals (pròstata, mama, ovari, colorectal...), bioquímica, hematologia i coagulació.

L’agilitat, rapidesa i eficàcia que aquesta unitat posa a disposició, és un factor clau en la tasca diagnòstica dels metges, i contribueix a minimitzar el temps d’incertesa d’aquells que estan pendents d’un dictamen o orientació sobre la seva salut.

Notícies i articles deLaboratoris

Ambdós equipaments permeten l’obtenció de resultats amb més eficiència i la màxima exactitud possibles avui per avui. COBAS, mitjançant dos mòduls, te la capacitat per mesurar més de 130 elements bioquímics i immunològics en una única al... [+]