Sol·licitar cita online
Bioquímica clínica

Bioquímica clínica

Sol·licita cita online

La Bioquímica clínica és l'especialitat que s'ocupa de l'estudi dels aspectes químics de la vida humana en la salut i en la malaltia amb el propòsit de subministrar informació per a la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament de les malalties.

 

Per tant, comprèn l'estudi dels processos metabòlics en relació als canvis tant fisiològics com patològics, o els induïts per maniobres terapèutiques. Per a això, la Bioquímica clínica aplica els mètodes, tècniques i procediments de la química i la bioquímica analítica amb el propòsit d'obtenir informació útil.