Sol·licitar cita online
Immunoassaig

Immunoassaig

Sol·licita cita online

Immunoassaig és el conjunt de tècniques immunoquímiques analítiques de laboratori que tenen en comú l'ús de complexos immunes, és a dir els resultants de la conjugació d'anticossos i antígens, com a referències de quantificació d'un anàlit (substancia objecte d'anàlisi).

La tècnica es basa en la gran especificitat i afinitat dels anticossos pels seus antígens específics i s'utilitzen els anticossos obtinguts en el laboratori. És la indicació de la capacitat d'un mètode de laboratori per detectar petites quantitats d'un anàlit o identificar correctament determinats trastorns o malalties.