Por favor espere... Los resultados de su búsqueda se mostrarán a continuación.

Dermatologia

La hiperhidrosi és un augment exagerat de la sudoració

Edita: David Martinez Lleida 18/jul/2013

La hiperhidrosi consisteix en un augment exagerat de la sudoració que afecta d’una manera especial a les mans, aixelles i peus.

A Avantmèdic oferim solucions per al tractament de la hiperhidrosi axil·lar o excés de sudoració mitjançant toxina botulínica (Botox) i realitzat per el Dr Xavier Soria Gili, especialista en dermatologia.

S’estima que el problema afecta el 3% de la població, i si bé no és una disfunció que presenti riscos importants per a la salut, representa una situació molesta que pot afectar de manera molt important a la qualitat de vida de qui la pateix, interferint en la seva vida professional i personal i obligant sovint a la persona que el pateix a usar només determinades peces de roba o colors (com el negre) i fins i tot defugir de determinades activitats recreatives.

La hiperhidrosi axil·lar es pot tractar de forma senzilla mitjançant aplicació intradèrmica de toxina botulínica.

Actualment es considera tractament d’elecció en Hiperhidrosi lar que no respon als tractaments tòpics. Obté bons resultats en més del 95% dels pacients, amb molt escassa probabilitat de presentar efectes adversos. S’aplica mitjançant una senzilla tècnica, en una sola sessió de 20-25 minuts. Els resultats es perceben en els 2-3 dies següents i l’efecte pot durar fins a 8 mesos.

Notícies relacionades