Por favor espere... Los resultados de su búsqueda se mostrarán a continuación.
Parella feliç fent esport

Medicina de l'esport

Lesions esportives. Millor prevenir que curar

Edita: David Martinez Lleida 28/oct/2015

La pràctica d’esport, ja sigui de competició o recreatiu, comporta lesions del nostre aparell locomotor. Per prevenir i controlar la seva gravetat, -tant en el cas d’esportistes federats i/o amateurs com de persones sotmeses a un programa d’entrenament- és molt recomanable analitzar i controlar tots els factors de risc que poden interactuar en cada individu.

Les pràctiques esportives, tant si són de competició o recreatives, s’associen a un gran nombre de lesions de l’aparell locomotor. Tot i que algunes d’aquestes lesions són compartides per múltiples disciplines, altres són específiques d’un esport determinat. Fins i tot en un mateix esport, en funció del paper que exerceix l’esportista, el risc d’un tipus o un altre de lesió pot augmentar. Algunes de les lesions han pres com a nom propi el de l’esport que més les genera. És el cas de: el colze del tennista, el genoll del saltador o l’espatlla del llançador.

S’han identificat diferents factors en l’aparició de lesions esportives i el seu estudi i control formen part dels programes de prevenció. Factors extrínsecs (de l’exterior) com la temperatura, la disciplina esportiva, el material i equipament, els nivells baixos de força, la planificació de l’entrenament, l’escalfament inadequat, la fatiga o el sobreentrenament s’han relacionat amb el risc de lesió. També factors intrínsecs (propis de l’esportista) com l’edat, el sexe, la composició corporal, el component genètic i l’existència de lesió prèvia influeixen en el risc de lesió.

Per exemple, si una persona decideix iniciar-se en la cursa i vol reduir el risc de lesió, haurà d’adaptar l’entrenament a:

  • la seva edat,
  • el seu nivell de condició física,
  • el coneixement tècnic,
  • el nivell de salut,
  • descansar entre els entrenaments,
  • seleccionar els terrenys i els horaris més adequats,
  • estar ben hidratat,
  • utilitzar el calçat adequat,
  • escalfar convenientment
  • i realitzar exercicis complementaris.

No obstant això, tot i les intervencions per reduir el risc de lesió és gairebé inevitable que l’esportista les pateixi. En el pitjor dels casos les estratègies preventives poden arribar a reduir l’impacte de la lesió; i, l’atenció ràpida i precisa, les seves complicacions.

Estrategies preventives poden arribar a reduïr l’impacte de la lesió. En l’àmbit de les lesions també és millor prevenir que curar!

Per prevenir les lesions esportives i controlar la seva gravetat és necessari controlar tots els factors de risc tant dels esportistes federats i/o amateurs com de les persones que estan sotmeses a un programa d’entrenament. Les estratègies per reduir les lesions i les possibles complicacions formen part de les intervencions que duem a terme a la consulta de Medicina Esportiva d’Avantmèdic.

En alguns casos les apliquem aprofitant la visita que fa l’esportista per realitzar una prova d’esforç, perquè se li prescrigui una dieta, o quan cal indicar exercici a un pacient amb finalitat preventiva o terapèutica. En altres casos de lesió, juntament amb el tractament, revisem els factors de risc per tal d’evitar recaigudes. Quan un esportista o practicant es lesiona més del que podríem considerar normal o una lesió es torna crònica, també valorem aquests factors per solucionar el problema.

Des de la consulta de Medicina Esportiva del nostre centre, conscients de la necessitat de fer exercici físic per a la salut i del risc de lesió que algunes vegades implica aquesta pràctica, volem fomentar la salut de l’esportista aprofitant aquest mitjà de divulgació.

Amb aquest breu article que va adreçat a esportistes professionals o amateurs, i també a qualsevol persona que està desenvolupant un programa d’exercici per controlar o tractar alguna malaltia, volem sensibilitzar que en el camp de les lesions, també és millor prevenir que curar. Només així aconseguirem la finalitat de gaudir de la pràctica i obtenir el màxim rendiment tant des del punt de vista esportiu com des del de la salut.

Dr. Guillermo Torres Casado

Dr. Guillermo Torres Casado
Especialista en Acupuntura mèdica i Medicina de l’Esport

Notícies relacionades