Sol·licitar cita online
Medicina de l'Esport

Medicina de l’Esport

Sol·licita cita online

Què és i què estudiala Medicina de l’Esport

La pràctica esportiva al segle XXI s'ha estès a tota la població. Actualment, a més dels esportistes federats, un gran nombre d'esportistes aficionats es sotmeten a altes dosis d'entrenament fins i tot en edats avançades (Running, Triatlons, Maratons, Pàdel, ...). Altres persones, realitzen programes d'exercici físic dirigit amb la finalitat de prevenir i tractar malalties com: hipertensió arterial, dislipèmies, diabetis, ansietat, depressió, obesitat, mal d'esquena i artrosi, entre d'altres. Fins i tot es desenvolupen programes d'exercici per a la rehabilitació postinfart agut de miocardi.

La valoració inicial i el seguiment dels esportistes professionals i amateurs, complementat amb l'assessorament dietètic i tècnic, permet prevenir a curt i llarg termini les complicacions que es poden derivar del tipus i dosi d'exercici a què es sotmeten. La medicina de l'esport ajuda a controlar riscos, prevenir accidents i lesions i controlar el desgast de la pràctica esportiva, sobretot, a nivell cardiovascular i d'aparell locomotor.

Quan l'exercici físic té una funció preventiva o terapèutica específica (com és en el cas de la hipertensió arterial, dislipèmies, diabetis, ansietat, depressió, obesitat, artrosi, mal d'esquena, entre altres), la valoració inicial i la posterior prescripció del tipus i dosi d'exercici amb els controls pertinents evita i afavoreix la consecució dels objectius preventius i terapèutics.

És important una bona coordinació amb Medicina de Família, Medicina Interna, Cardiologia, Traumatologia, Reumatologia, Podologia i Fisioteràpia.

Quins processos estudia i tractala Medicina de l’Esport

Ansietat
Detecció de riscos relacionats amb les pràctiques esportives
Diabetis
Dislipèmies
Dolor a sistema múscul esquelètic
Dolor cervical o cervicàlgia
Dolor lumbar o lumbàlgia
Epicondilitis
Epitrocleitis
Fascitis plantar

Hipertensió arterial
Inadaptació a la pràctica post lesió
Inadaptació a la pràctica post malaltia
Infeccions en esportistes actius
Lesions articulars
Lesions musculars
Lesions per sobrecàrrega
Lesions tendinoses
Mal d'esquena
Optimització del rendiment

Prevenció de riscos relacionats amb les pràctiques esportives
Sobrecàrregues
Sobreentrenament
Sobrepès i obesitat
Tendinopatia aquil·liana
Tendinopatia de l'espatlla
Tendinopatia rotuliana
Trastorns en el comportament alimentari de l'esportista

MÉS

El nostreEspecialista en Medicina de l'Esport

Notícies i articles sobrela Medicina de l’Esport