Sol·licitar cita online
Avantmèdic i l’Institut Oncològic Baselga (IOB) signen un conveni de col·laboració per prestar serveis sanitaris i assistencials a pacients oncològics

Avantmèdic, Càncer, Oncologia

Avantmèdic i l’Institut Oncològic Baselga (IOB) signen un conveni de col·laboració per prestar serveis sanitaris i assistencials a pacients oncològics

, , IAmb l’objectiu d’atendre la demanda de les persones que desitgen una opció de diagnòstic o segona opinió, per descartar o dur a terme un tractament i seguiment integral i de qualitat davant de processos oncològics, Avantmèdic atansa a Lleida l’expertesa de l’IOB, fundat pel prestigiós Dr. Josep Baselga, que actualment esdevé, tant ell com el seu equip, referent internacional d’aquesta especialitat.

La signatura del conveni de col·laboració estableix el desenvolupament de protocols clínics conjunts totalment sincronitzats per atendre persones que es puguin trobar en qualsevol fase d’un procés oncològic, i desitgen fer-ho des de la medicina privada.

Així , quan una persona sospiti de patir un càncer o n’hagi estat diagnosticada pot acudir a Avantmèdic que, mitjançant els seus facultatius col·laboradors de l’IOB i sota la coordinació i protocols establerts pels seus oncòlegs, l’atendrà amb el màxim rigor i qualitat en tot allò que es pot fer a Lleida, en farà el seguiment de tot el procés, així com l’acompanyament més adequat i fins on correspongui en cada cas.

D’altra banda els pacients oncològics de Lleida que rebin tractament de l’IOB a Barcelona, també podran disposar de tots els serveis sanitaris i assistencials complementaris a l’Oncologia d’Avantmèdic, minimitzant els desplaçaments a Barcelona.

L’IOB

L’Institut Oncològic Baselga IOB va ser fundat el 1998 per oferir una atenció assistencial integral en el diagnòstic i tractament del càncer. Per a aquesta missió reuneix un complet i prestigiós equip de professionals amb un clar senyal que l’identifica: l’excel·lència.

Avantmèdic te com a objectiu el contribuir a fer al més portadores possibles situacions de salut tan delicades i complexes com les d’haver d’afrontar un càncer.

l’IOB és una organització mèdica pionera a Espanya que trasllada aquí models implantats amb èxit en països com els Estats Units, tant pel que es refereix a l’atenció global del pacient, com a garantia d’accés als últims avenços científics i tecnològics.

L’essència del IOB ve representada per un fi últim: considerar el pacient com el que és, una persona que ha vist com la seva vida ha canviat radicalment en només un segon i que té tot un seguit de necessitats noves que comencen pel desig de superar la malaltia, així com la necessitat per part del pacient i del seu entorn de sentir-se en mans d’equips que generin la seva confiança.

AVANTMÈDIC

La vocació d’Avantmèdic no pot estar més alineada amb aquesta sensibilitat i compromís d’atenció global a la persona que, en definitiva, és el que l’esperona a treballar per poder oferir als seus clients tot el necessari per a la seva salut i benestar, ja sigui a les seves pròpies instal·lacions, com aconsellant i acompanyant el pacient als millors especialistes i centres d’arreu per tractar el seu cas concret

EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ

En l’actualitat Lleida compta amb equips d’Oncologia de prestigi i tractaments de qualitat indiscutible dins de la sanitat pública. Des del moment que, atenent la demanda, es va decidir oferir una opció per a aquelles persones que busquen una alternativa en la medicina privada davant d’aquest tipus de situació, Avantmèdic va aspirar al màxim: comptar amb l’IOB. El temps i l’esforç invertit han donat el seu fruit.

IOB és Oncologia, AVANTMÈDIC: especialitats medicoquirúrgiques i clíniques, i equipaments propis per a tot tipus de proves per al diagnòstic. La suma de tots dos esdevé un important avantatge per a la gent de Lleida, ja que es millora significativament en rapidesa i en la comoditat per als pacients.

Avantmèdic vol facilitar-ho tot, i , des del coneixement de l’estat de salut de cada persona, organitzarà el que sigui necessari perquè el pacient no hagi de preocupar-se dels passos a seguir. En definitiva, contribuir a fer al més portadores possibles situacions de salut tan delicades i complexes com les d’haver d’afrontar un càncer.

El conveni IOB-AVANTMÈDIC contempla que alguns protocols s’hagin de fer a Barcelona, i uns altres resoldre’s des de Lleida, sempre sota la coordinació de l’IOB. En aquest sentit, els pacients i els seus familiars han de percebre clarament que les dues entitats treballarem com a un sol equip, amb l’objectiu d’oferir la millor atenció especialitzada amb el màxim de facilitats i comoditat per al client.

AVANTMÈDIC CENTRE ADSCRIT A L’IOB

AVANTMÈDIC se sent molt honorat per haver merescut la confiança de l’Institut Oncològic Baselga per “formar part del seu equip a Lleida” després de valorar molt positivament el nivell i idoneïtat dels seus especialistes, la qualitat dels equipaments per al diagnòstic i per a la realització de tota mena de proves complementàries, les instal·lacions, així com el model d’atenció als seus usuaris.

COM ENS ORGANITZEM

Quan una persona que sospita o té coneixement de patir una malaltia oncològica s’adreci a AVANTMÈDIC, serà atesa immediatament per l’equip de coordinació establert amb l’IOB, que gestiona la cap d’Infermeria del nostre centre.

A partir d’aquest moment s’obrirà una història clínica seguint les pautes de l’IOB que recopilarà tota la documentació que disposa el pacient sobre el seu cas, i es programaran totes les proves necessàries per a la confirmació i/o acotació del diagnòstic, les quals es poden fer molt ràpidament i amb màxim rigor a Avantmèdic, contribuint a escurçar l’angoixant temps d’incertesa.

Una vegada es compti amb tota la informació i proves del pacient es programarà la primera visita amb els facultatius d’Oncologia de l’IOB, que emetran un informe i pautaran la planificació del tractament, així com les proves i visites de seguiment. Aquesta planificació contemplarà tots els actes amb els especialistes col·laboradors de l’IOB d’Avantmèdic (visites, intervencions quirúrgiques pre i post tractament, etc), el tractament específicament oncològic a administrar per l’IOB/Grup Hospitalari Quirón (quimioteràpia, radioteràpia, etc), i tot allò que vagi esdevenint necessari en cada cas.

Sigui quin sigui l’abordatge o el tractament prescrit, l’IOB i AVANTMÈDIC, -mitjançant la comunicació contínua a través de les respectives Secretaries clíniques creades per al desenvolupament d’aquest conveni-, treballen com a un únic equip de cara al pacient, cosa que representa un significatiu avantatge per a ell i al seu entorn, ja que des d’un únic punt es concentra tot el coneixement de l’estat de salut, les proves i serveis assistencials, la gestió, s’informa permanentment, s’aconsella i s’acompanya en allò que el pacient desitja per tal que senti la confiança de saber-se en mans dels millors.

 Video

Fragment del programa Cafeïna de LleidaTV on el Dr. Javier Cortés, oncòleg de l'Institut Oncològic Baselga (IOB), és entrevistat per Mariví Chacón a les instal·lacions d'Avantmèdic amb motiu del conveni signant entre l'IOB i Avantmèdic.

Data: 08/03/17Notícies relacionadesamb aquest post