Sol·licitar cita online
El discret encant de la senzillesa

Estètica

El discret encant de la senzillesa

, , ILa Doctora Firmin, una eminència molt propera

La primera setmana de Juny es va celebrar a Múrcia el XLVI Congrés Nacional de la SECPRE ( Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética ). Vaig ser convidada per presentar una ponència titulada Needling y Microneedling: new trends: una novedosa tècnica quirúrgica no invasiva aplicada en casos de rejoveniment facial, cicatrius i seqüeles d’acné.

Quan un metge, especialista en qualsevol de les especialitats que figuren en el llistat del Ministeri d’Educació i Ciència s ‘inscriu en un Congrés o Curs sempre el mou l’interés per l’estudi, la ínquietud per conèixer noves tècniques o compartir els coneixements i experiències amb altres professionals.

Cada Congrés de la SECPRE està dedicat a un tema específic; aquest any va ser la reconstrucció del pavelló auricular: l’orella. Com un apèndix tan petit i aparentment insignificant pot ser capaç de provocar tants complexes de tan diferent origen? Si vulgués fer-ne un llistat amb la descripció de cadascun d’ells amb les solucions més o menys complexes de tots, em faltarien pàgines de La Revista.

Però el motiu que m’ha suggerit escriure aquest article té un nom: Dra. Firmin, excel·lent Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica de París i única en el món dedicada pràctica i exclusivament a esculpir, reparar i reconstruir orelles amb rigor i maestria i procurar una imatge de normalitat física i estètica a les persones que, per causes congènites, traumàtiques o tumorals, els hi ha estat negada. Els resultats que va mostrar són tan excepcionals com la persona amb la qual vaig tenir el plaer de compartir taula i sobretaula: senzilla, propera, i de gran qualitat humana. No es dirigia només als ponents sinó que també vam compartir joventut madura amb els joves residents aspirants a especialistes, amable i divertida a la vegada, que transmetia l’entusiasme i la satisfacció que produeix la dedicació i la feina ben feta. Ser mundialment reconeguda i respectada com la millor superespecialista amb orelles no implica sentir-se i actuar de manera “ distant”

Vaig ser molt afortunada de rebre una formació quirúrgica, aprendre i treballar al costat de brillants i prestigiosos cirurgians plàstics d’Espanya, Itàlia, França i els Estats Units sobretot del meu pare, gran cirurgià i millor persona que, amb poc temps, va saber inculcar-me molts valors, entre altres, l’ètica, l’esforç, dedicació i estudi que requereix la nostra professió. Tots ells tenen una altra qualitat en comú: la modèstia, noblesa i generositat que també caracteritzaven al meu pare i la Dra. Firmin.

Cap persona té dret a sentir-se o mostrar-se superior a les altres, ni a ser cregut ni altiu i menys els metges, per molt renombrats que siguin perque a més hem fet el Jurament Hipocràtic : primera declaració ètico-moral-oficial de compromís del metge amb el pacient i la societat, escrit al segle V a.c. i encara vigent. A la facultat de Medicina i, també a la de la vida tindria que existir una assignatura: el tracte humà per totes les persones però sobretot als pacients amb la transmissió de tranquil·litat, serenitat, naturalitat, confiança, curació sense alarmisme i amb cordial sensibilitat.

"La Medicina, més que una professió, és una forma de vida."

Dra. Helena Biosca Estela Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.Notícies relacionadesamb aquest post

L'arribada de la primavera i el bon temps impulsa a desfer-se de la pesada roba hivernal i a lluir una afavoridora faldilla: motiu de preocupació per a totes les dones que mostren a les seves cames, la presència de telangièctasis, capil·lars o ... [+]