Sol·licitar cita online
Digestologia. Endoscòpia digestiva

Digestologia. Endoscòpia digestiva

Sol·licita cita online

Què és i què estudiala Digestologia. Endoscòpia digestiva

La Digestologia o Gastroenterologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi i tractament de les malalties de l’aparell digestiu. Aquestes malalties poden afectar al tub digestiu (que comprèn esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros, recte i anus) o al fetge, vesícula biliar i vies biliars.

Comprèn el maneig d’una multitud de patologies com: esofagitis, gastritis, úlcera gàstrica o duodenal, malaltia inflamatòria intestinal, trastorns funcionals, pòlips o diverticles intestinals, tumors a qualsevol nivell de l’aparell digestiu, hepatitis, hepatopaties cròniques, litiasi biliar, etc.

L’endoscòpia digestiva és una tècnica diagnòstic-terapèutica que consisteix a introduir un tub flexible per la boca (gastroscòpia) o per l'anus (colonoscòpia) que en el seu extrem porta una llum i una càmera que permeten visualitzar per dins el tub digestiu. És una tècnica molt ben tolerada que es realitza sota sedació que permet el diagnòstic de múltiples patologies, permet prendre biòpsies del teixit observat i més, pot tractar moltes patologies en el mateix acte (p.ex. resecció de pòlips o adenomes).

Quins processos estudia i tractala Digestologia. Endoscòpia digestiva

Esofagitis
Gastritis
Hepatitis
Hepatopaties cròniques

Litiasi biliar
Malaltia inflamatòria intestinal
Pòlips o diverticles intestinals
Trastorns funcionals

Tumors a qualsevol nivell de l’aparell digestiu
Úlcera gàstrica o duodenal

MÉS

Notícies i articles sobrela Digestologia. Endoscòpia digestiva