Sol·licitar cita online
Medicina Interna

Medicina Interna

Sol·licita cita online

Què és i què estudiala Medicina Interna

La Medicina Interna és una especialitat mèdica que aporta una atenció global al malalt, assumint la completa responsabilitat de la mateixa, d'una manera contínua des de la consulta externa a les unitats d'hospitalització. Al metge internista li han d'interessar tots els problemes dels malalts, i molt concretament, la visió dels mateixos com un tot. El que més caracteritza a aquesta especialitat és aquesta visió de conjunt i de síntesi.

És una especialitat mèdica que es dedica a l'atenció integral de l'adult malalt, enfocada al diagnòstic i tractament no quirúrgic de les malalties que afecten els seus òrgans i sistemes interns, i al seva prevenció.

La Medicina Interna, entesa com a especialitat, consisteix en l'exercici d'una atenció clínica, completa i científica, que integra en tot moment els aspectes fisiopatològics, diagnòstics i terapèutics amb els humans del malalt, mitjançant l'adequat ús dels recursos mèdics disponibles.

D'aquesta manera, la Medicina Interna és referent a:

  • Malalties infeccioses
  • Malalties autoimmunes
  • Pacients en els quals no s'ha aconseguit un diagnòstic precís
  • Pacients amb múltiples patologies

Quins processos estudia i tractala Medicina Interna

Alteracions analítiques
Anèmia
Cansament
Cefalea
Diarrea
Dolor abdominal
Dolor muscular
Dolor ossi
Dolor toràcic

Esternuts
Expectoració
Febre
Ganglis
Hemorràgies
Hipercolesterolèmia i hipertrigliceridèmia
Hipertensió/Hipotensió arterial
Mareig
Molèsties urinàries

Ofec
Picor de pell
Pèrdua/Guany de pes
Restrenyiment
Sibilàncies
Sudoració excessiva
Tos
Xiulets

MÉS

Notícies i articles sobrela Medicina Interna

La fibromiàlgia és una malaltia crònica que afecta les dones fins a sis vegades més que els homes, amb una prevalença entre el 2 i el 12% de la població espanyola. Es caracteritza per dolor i fatiga, però preferentment s'associa a trastorns ... [+]

Reconeguda des de fa temps com una de les principals causes de mort, la pneumònia s'ha estudiat intensament des de finals de 1800. Tot i aquesta recerca i del desenvolupament d'agents antimicrobians, la pneumònia segueix sent una de les malalties... [+]