Por favor espere... Los resultados de su búsqueda se mostrarán a continuación.

Pòlisses de reemborsament

A Avantmèdic oferim els nostres serveis a tots els clients de qualsevol companyia d’assegurances de salut que tinguin contractada una pòlissa d’assegurança de reemborsament, podent gaudir de qualsevol especialitat mèdica, especialista i/o proves complementàries.

La seva companyia s’encarregarà de cobrir les despeses i realitzar el reemborsament oportú segons les condicions indicades en la seva pòlissa de salut.
 

Què és el reemborsament?

És un tipus de pòlissa on l’assegurat tria de forma lliure als professionals que necessita segons el seu criteri, sense necessitat de recórrer al quadre mèdic concertat per la seva companyia asseguradora.
 

Com funciona?

L’assegurat abona el servei sanitari prestat per Avantmèdic i la companyia li reemborsarà l’import en la seva totalitat o segons el percentatge pactat en les condicions de la seva pòlissa.
 

Quins passos ha de seguir?

A continuació els hi mostrem:

Passos a seguir pòlissa reemborsament