Amenorrea

L'amenorrea és l'absència de la menstruació en una dona. Es pot classificar en dos grans grups: amenorrees primàries i amenorrees secundàries.

La primària és aquella en la qual una dona mai ha menstruat malgrat haver arribat a l'edat en què ja hauria d'haver ocorregut i que s'estableix entre els 16 i 18 anys com a màxim. La secundària és l'absència de menstruació durant tres mesos o més en dones que fins a aquest moment menstruaven amb regularitat.

L'amenorrea, ja sigui primària o secundària, és un símptoma que indica alguna anormalitat anatòmica, genètica o neuroendocrina. El diagnòstic es basa en la cerca dels factors que l'han originat i el tractament serà diferent segons el motiu pel qual la pacient presenta amenorrea i es dirigirà a corregir el trastorn que ha provocat l'absència de la menstruació.