Anticoncepció

L'anticoncepció és el control de la natalitat que ajuda al fet que les dones planifiquin els seus embarassos. Un mètode anticonceptiu és aquell que impedeix o redueix significativament la possibilitat d'una fecundació en dones fèrtils que mantenen relacions sexuals. Alguns d'ells també ajuden a protegir contra les malalties de transmissió sexual.

Existeixen molts tipus de mètodes anticonceptius i per saber quin és el més adequat i eficaç per a cada pacient és molt recomanable l'opinió d'un professional expert en mètodes anticonceptius. Cada mètode té les seves indicacions, per la qual cosa és necessari analitzar quin és el més idoni per a cada circumstància i que permeti una millor salut sexual. L'eficàcia de cada mètode augmenta considerablement si s'utilitza correctament.