Dismenorrea

Es denomina dismenorrea a la menstruació dolorosa. És un trastorn menstrual caracteritzat per dolors especialment intensos que apareixen en els moments previs o durant la menstruació.

El dolor sol presentar-se en forma d'enrampades i es localitza a la zona baixa de l'abdomen, però es pot irradiar també a la regió lumbar o a les cuixes. En la seva forma més típica és més agut el primer dia de la menstruació, per desaparèixer quan el flux menstrual ha desaparegut.

El seu diagnòstic mèdic es duu a terme quan el dolor menstrual és tan fort que limita l'activitat de la persona i pot requerir un tractament.