Sol·licitar cita online
Mamografia

Mamografia

Sol·licita cita online

Una mamografia és una radiografia de la mama. És la millor prova amb la qual compten els metges per detectar el càncer de mama en les seves etapes més inicials, de vegades fins a tres anys abans que es pugui sentir amb la palpació. És una radiografia especial, doncs emet una dosi molt baixa de radiació, i és capaç de detectar lesions sospitoses de càncer fins i tot menors a 100 micres de grandària. Existeixen dos tipus de mamografia, la de cribatge (o garbellat) i la diagnòstica.

La mamografia de cribatge es realitza en dones asimptomàtiques. En general, el cribatge es recomana cada un o dos anys en dones entre 40 i 50 anys i cada any en dones de més de 50 anys. De vegades es recomana realitzar un cribatge en dones de 40 anys amb una història familiar de càncer de mama.

La mamografia diagnòstica es realitza en dones simptomàtiques, per exemple, quan es palpa un nòdul mamari o quan la mamografia de garbellat no és normal. Aquesta porta més temps que la de garbellat, doncs es realitzen radiografies en diferents posicions per estudiar adequadament el teixit.