Sol·licitar cita online
Ressonància Magnètica

Ressonància Magnètica

Sol·licita cita online

Una ressonància magnètica és un examen d'imatge que utilitza imants i ones de ràdio per crear imatges del cos. Durant l'examen, les ones de ràdio manipulen la posició magnètica dels àtoms de l'organisme, les quals són detectades per una gran antena i enviat a un ordinador. Aquesta realitza milions de càlculs que creen imatges clares en blanc i negre de talls transversals de l'organisme. Les imatges per ressonància magnètica es denominen talls i es poden emmagatzemar en un ordinador o imprimir en una pel·lícula. Un examen produeix centenars d'imatges.

Les ressonàncies magnètiques són una anàlisi segur i indolor en el qual no s'utilitza radiació (raigs X).