Sol·licitar cita online
Time-lapse i monitoratge d'embrions

Time-lapse i monitoratge d’embrions

Sol·licita cita online

Time-lapse i monitoratge d'embrions

El nostre laboratori compta amb la tecnologia més avançada en el camp de la Reproducció Assistida.

Disposem d’un incubador d’última generació amb càmera que registra les imatges dels embrions des de l’inici de la fecundació, realitzant fotografies cada 5 minuts, a fi de portar un control exhaustiu de les divisions embrionàries que permet fer una avaluació dels embrions amb menys estrès per ells, ja que la seguretat dels embrions és la nostra prioritat. Gràcies a això, i des d’una vessant més emocional, podem donar-vos un record molt bonic i especial: El primer vídeo del teu/vostre futur nadó.

Avantatges de l'incubador time-lapse

  • Millora de la selecció embrionària: Es poden observar aspectes morfològics i cinètics durant tot el desenvolupament dels embrions, que ens permet determinar quins tenen major probabilitat d’implantació.
  • Millora de les condicions de cultiu: S’evita l’obertura de l’incubador per a la visualització dels embrions, fet que contribueix a l’estabilitat de les condicions de cultiu (CO2, O2, temperatura) comportant embrions de millor qualitat.
  • Redueix la manipulació dels tractaments de RA.
  • Registre en vídeo del desenvolupament embrionari del futur nadó.

A més a més del time-lapse, el nostre incubador us ofereix un avantatge molt important respecte a altres sistemes disponibles, ens permet el cultiu embrionari col·lectiu.

Diversos estudis han demostrat que el cultiu en grup millora el desenvolupament embrionari; Els embrions secreten al medi de cultiu uns factors que afavoreixen un millor desenvolupament del grup d’embrions cultivats conjuntament.

També cal considerar que, encara que molts centres del país realitzen cultiu embrionari fins a dia 3, a Avantmèdic ARA apostem per allargar el cultiu fins a dia 5/6 i, d’aquesta manera, es pot avaluar més factors morfocinètics, els quals donen més precisió a l’hora d’avaluar la qualitat dels vostres embrions.

Visita diagnòstica amb
Estudi de Fertilitat GRATIS

Els nostres especialistes te n'informen directament
667 695 138
Telefona o omple aquest formulari

Finançament del 100% de tots els tractaments.