Sol·licitar cita online
Trastorns de l'atenció (TDA-TDAH)

Trastorns de l’atenció (TDA-TDAH)

Sol·licita cita online

Es tracta d'una situació que comença a la primera infància i té com a trets significatius la dificultat de mantenir l'atenció, l'excés de moviments o hiperactivitat i la dificultat per controlar els seus impulsos. La seva causa és sempre biològica-en cap cas educativa- i afecta aproximadament a un 5% de la població escolar.

Els símptomes més freqüents en els nens afectats, per posar en alerta els pares i els educadors - i que s'han de produir, com a mínim, en dos entorns diferents de forma habitual com per exemple a casa i a l'escola - poden ser:

Dèficit d'atenció

 • Dificultats per mantenir l'atenció en les seves activitats
 • No es fixa en petits detalls
 • Sembla que no escolta quan se li parla directament
 • No segueix les instruccions, no acaba les tasques de l'escola
 • Té dificultat per organitzar-se
 • Tendeix a evitar tot allò que suposa un esforç mental sostingut
 • Perd les coses necessàries per dur a terme les seves activitats
 • Es distreu fàcilment davant estímuls externs
 • És poc curiós en les seves tasques

Hiperactivitat

 • Mou en excés mans o peus o no pot estar quiet a la cadira
 • S'aixeca de la cadira quan hauria de romandre assegut
 • Corre en situacions que no correspon
 • Està "en marxa" contínuament, com si tingués un motor encès que no el deixa parar
 • Té dificultats per jugar tranquil
 • Parla excessivament

Impulsivitat

 • Respon a les preguntes abans d'hora
 • No sap esperar el seu torn
 • Interromp i molesta amb freqüència als seus companys

Una detecció a temps, és clau per a la superació d'aquest tipus de trastorns i per dur a terme una vida normal que aporti seguretat i felicitat al nen i al seu entorn.