Sol·licitar cita online
Urografia

Urografia

Sol·licita cita online

La urografia és un examen que consisteix en la realització de radiografies seriades per il·lustrar el pas de contrast prèviament introduït per via intravenosa. El contrast permet l'exploració i l'estudi de diverses seccions de les vies urinàries i detectar alteracions en la secreció urinària.

S'utilitza habitualment com a complement de l'estudi urogràfic quan es sospita que poden existir problemes en vies urinàries. La urografia permet l'exploració morfològica (proporciona una imatge fidel dels ronyons) i funcional del ronyó, urèter i bufeta urinària (ofereix informació precisa sobre la depuració dels ronyons).