Vacunació virus papil·loma humà

La vacuna contra el virus del papil·loma humà és una vacuna contra diferents varietats de malalties de transmissió sexual associades amb el desenvolupament del càncer del coll de l'úter i les berrugues genitals.

Els virus del papil·loma humà són un grup de més de 150 virus relacionats entre si. Se'ls anomena papilomavirus perquè alguns dels seus tipus poden causar berrugues o papil·lomes que poden ser cancerosos o no. Les vacunes contra el virus del papil·loma humà funcionen com altres immunitzacions que protegeixen contra altres infeccions virals.