Sol·licitar cita online
Combatre la migranya, un treball d'equip

Neurologia

Combatre la migranya, un treball d’equip

, ILa migranya és una malaltia molt incapacitant que afecta el 12% de la població, sobretot dones de 20 a 50 anys. Cal diagnosticar-la i tractar-la particularment ja que, l’automedicació o no seguir un tractament adequat, pot incrementar el problema i afegir-ne de nous.

La migranya és una cefalea freqüent, episòdica i recurrent que constitueix el motiu més elevat de consulta neurològica. Afecta el 12% de la població general, principalment a dones de 20 a 50 anys, y comporta una gran repercussió sobre la seva qualitat de vida. Es tracta d’una malaltia amb bon pronòstic vital; però inductora d’una greu discapacitat durant els atacs, si no es diagnostica i es tracta de la forma adequada. Actualment, existeixen tractaments amb els que es pot millorar notablement el control de la malaltia i la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Així doncs, davant d’episodis continuats de mal de cap, cal que acudim a l'especialista per tal que puguem saber si es tracta de migranya.

La identificació de les causes desencadenants de les crisis de migranya, pot ser útil en el seu maneig. Tot i que la majoria d’aquestes factors poden ser difícils de modificar -com els atmosfèrics, els hormonals, l’estrès o l’estil de vida-, identificar aquells que sí que són susceptibles de canvi -com el dejú perllongat, les modificacions del ritme del son o l’excés d’alcohol-, pot facilitar evitar alguns atacs.

A grans pinzellades podem dir que són vàlides les recomanacions generals de mantenir hàbits de vida regulars, una activitat física moderada i evitar el dejú, així com la ingesta d’alguns aliments (la xocolata, el formatge, els rics en nitrits, etc.), o de substàncies que alguns poden contenir en forma d’additius (glutamat, aspartam, etc.), els quals la persona ja ha detectat que li provoquen el mal de cap.

L'automedicació o seguir un tractament inadequat pot portar a engrandir més el problema.

El tractament de les crisis de migranya, utilitzat per controlar-ne els seus símptomes, l’hem de considerar obligatori ja que, com hem dit, la majoria de migranyosos pateixen algun grau de discapacitat durant la crisi. Aquest ha de ser individualitzat, ajustat a les característiques de cada pacient (preferències, contraindicacions i malalties associades) i de cadascuna de les seves crisis (rapidesa d’instauració, intensitat, duració, presència de nàusees severes o vòmits). És recomanable que el tractament sigui estratificat, i segons a la severitat dels atacs del pacient, ja que aquesta és variable. També es pot obtenir un cert alleujament simptomàtic amb pressió i fred local, en un ambient de silenci i foscor, però només com a mesures addicionals al tractament farmacològic. En alguns casos, especialment en nens, pot ser útil dormir.

És molt important diagnosticar els casos de migranya adequadament, perquè automedicar-se o seguir un tractament inadequat pot portar a engrandir més el problema. A més, l'abús de medicaments per a aquests dolors, com els analgèsics i els antiinflamatoris, poden afavorir la llarga cronificació del dolor, així com a l’aparició de problemes renals, gastrointestinals i hepàtics.

Davant d’un cas de migranya que hom vol controlar, les decisions terapèutiques han de ser compartides. Això vol dir que és clau que el pacient conegui els avantatges i els inconvenients de les diferents alternatives de tractament y que s’impliqui en els aspectes més al seu abast necessaris per contribuir a la seva millora.

Dra. Júlia Miró Lladó

Dra. Júlia Miró Lladó Especialista en NeurologiaNotícies relacionadesamb aquest post