Sol·licitar cita online
Neurologia

Neurologia

Sol·licita cita online

Què és i què estudiala Neurologia

La neurologia és l'especialitat mèdica que estudia, diagnostica i tracta les malalties del cervell, la mèdul·la espinal, els nervis i els músculs del cos.

Cal no confondre-ho amb la psiquiatria que s'ocupa preferentment dels trastorns emocionals i del comportament.

Els avenços mèdics, científics i tecnològics dels darrers anys permet que cada vegada es puguin detectar, prevenir o tractar malalties del sistema nerviós, que fa poques dècades eren poc assolibles.

A través de la neurologia poden conèixer com funciona el nostre cervell i els símptomes que s'esdevenen a l'enmalaltir.

El sistema nerviós controla, a partir del cervell i les seves conexions, les percepcions, les emocions, la conducta, el moviment, així com el son, necessari i reparador. Hi ha una part del sistema nerviós denominat autònom que regula el funcionament automàtic del cor, els budells, la respiració o la perspiració. També rauen, en la part profunda del cervell, els impulsos vitals com la gana, la sed o la son.

El ventall de malalties dins de la neurologia és molt ampli. Inclou malaties adquirides o hereditàries dels músculs, els nervis, el cervell o la medul·la espinal.

Quins processos estudia i tractala Neurologia

Alzheimer
Ataxia
Cefàlea de Horton
Cefàlea tensional
Corees
Demències
Distonies
Distrofies musculars

Epilèpsia
Esclerosi lateral amiotròfica (ELA)
Esclerosi múltiple
Feridures
Mal de cap
Malaltia de Parkinson
Migranya
Miopaties

Síndrome de Guillain-Barré
Tics
Trastorns de la marxa-equlibri
Trastorns del moviment
Trastorns del son
Vertígen

MÉS

Notícies i articles sobrela Neurologia

La migranya és una malaltia molt incapacitant que afecta el 12% de la població, sobretot dones de 20 a 50 anys. Cal diagnosticar-la i tractar-la particularment ja que, l’automedicació o no seguir un tractament adequat, pot incrementar el problem... [+]