Sol·licitar cita online
Psiquiatria

Psiquiatria

Sol·licita cita online

Què és i què estudiala Psiquiatria

La psiquiatria és la ciència que es dedica a l'estudi i tractament de les malalties mentals. El seu objectiu és prevenir, diagnosticar, tractar i rehabilitar els trastorns de la ment per assegurar l'autonomia i l'adaptació de l'individu a les condicions de la seva existència.

La psiquiatria al Segle XXI ha d'ocupar-se més enllà de l'estricta malaltia, d'aquells processos en què el malestar emocional genera interferències palpables en el personal, el social o el laboral. Això implica el maneig integrat de tots aquells recursos que puguin suposar un element d'ajuda en el procés de recuperació: des psicoteràpia, activitats socials, habilitats interpersonals, fins al tractament farmacològic.

La superposició de símptomes psiquiàtrics amb multitud de malalties de causa mèdica, obliga a una bona coordinació amb els diferents especialistes, principalment amb Assistència Primària i Medicina Interna.

Quins processos estudia i tractala Psiquiatria

Agorafòbia
Alteracions conductuals en Demències
Crisi de Pànic

Dèficit d'atenció en l'adult
Fòbia Social
Fòbies complexes

Trastorns d'ansietat
Trastorns de l'estat d'ànim

MÉS

Notícies i articles sobrela Psiquiatria

L’ésser humà té una capacitat innata per adaptar-se als canvis, però de vegades hi ha situacions que el desborden. En el trastorn adaptatiu hi ha una dificultat per adaptar-se als canvis biogràfics o esdeveniments estressants que tenen un gr... [+]

Segur que s’hi han trobat en més d’una ocasió en el seu entorn. Molt probablement estem davant del que es coneix com Trastorn per Ansietat Generalitzada. I és més, possiblement la seva experiència vingui a confirmar els resultats estadí... [+]