Sol·licitar cita online
Oftalmologia

Oftalmologia

Sol·licita cita online

Què és i què estudial' Oftalmologia

L'oftalmologia és l'especialitat mèdica que s’encarrega de la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties dels ulls i anexes (musculatura extraocular, parpelles i vies llagrimals).

Les revisions periòdiques, sobretot en els primers anys de vida i a partir dels 40 anys, ens permeten fer prevenció de qualsevol patologia ocular, i en cas de detectar-la aplicar el tractament més adient, garantint el millor pronòstic.

Al nostre centre disposem d'especialistes qualificats i la tecnologia necessària per al diagnòstic i el tractament de les diferents patologies en els següents àmbits:

  • Revisions oftalmològiques
  • Detecció i control del glaucoma
  • Control del pacient diabètic
  • Oftalmologia infantil
  • Optometria i teràpia visual
  • Detecció precoç de DMAE. Degeneració macular associada a l'edat
  • Diagnòstic de patologies cornials

Quins processos estudia i tractal' Oftalmologia

Amaurosi fugax
Ambliopia
Anisocòria
Arc senil o Gerontóxon
Astigmatisme
Blefaritis
Blefaroespasme
Carcinoma de les cèl·lules basals
Cataractes
Conjuntivitis
Coriorretinopatia serosa central
DMAE
Dacriocistitis
Despreniment de retina
Despreniment del vitri posterior
Edema macular
Endoftalmitis
Epicantus

Epiescleritis
Escleritis
Estenosi del punt llagrimal
Estrabisme
Forat macular
Hiposfagma
Infiltrat cornial
Insuficiencia de convergencia
Insuficiencia d’acomodació
Madarosi
Meibomitis
Melanosi conjuntival
Membrana epirretiniana
Migranya oftàlmica
Miopia
Mioquímia
Mussol
Neuritis òptica

Nevus coroidé
Obstrucció artèria central de la retina
Obstrucció vena central de la retina
Papiledema
Pinguècula
Presbicia
Pterigium
Ptosi palpebral
Queratitis puntejada superficial
Queratocon
Queratoconjuntivitis
Retinopatia diabètica
Retinopatia hipertensiva
Retinosi pigmentària
Triquiasi
Ull sec
Uveitis
Úlcera cornial

MÉS

Notícies i articles sobrel' Oftalmologia

Hi ha tants tipus de conjuntivitis com a factors que les poden provocar. La majoria d’aquestes afeccions responen favorablement als tractaments; així i tot hem d’estar alerta davant de símptomes com la pèrdua de visió o l’augmen... [+]

Afecta entre un 2-3% de la població i la majoria dels pacients no saben que ho pateixen. Es recomanen revisions oftalmològiques cada any a partir dels 40, sobretot si hi ha antecedents familiars. El glaucoma és una malaltia degenerativa que consis... [+]