Sol·licitar cita online
Diagnòstic per la Imatge Avantmèdic. Alta resolució, mínim risc i màxim confort

Avantmèdic, Càncer, Cardiologia, Diagnòstic per la Imatge, Instal·lacions

Diagnòstic per la Imatge Avantmèdic. Alta resolució, mínim risc i màxim confort

IUn any després de la seva posada en marxa, volem compartir l'experiència altament satisfactòria de la inversió en innovació tecnològica, per les moltes millores que ha suposat per als nostres clients i per a l'equip d'especialistes d'Avantmèdic. Millores que, ara per ara, ens diferencien d'altres centres de Diagnòstic per la Imatge de Lleida i que fan que cada dia siguin més els usuaris que ens trien per a realitzar proves mitjançant la RESSONÀNCIA MAGNÈTICA Vantage Elan pels clars avantatges que els hi suposa.

Els avantatges de caràcter general dels nostres equipaments poden resumir-se en:

  • un alt nivell de qualitat i eficàcia, podent actuar en camps d'exploració més amplis que altres mitjans més convencionals,
  • obtenció d'imatges panoràmiques de màxima resolució i nitidesa, i de més zones anatòmiques,
  • potència i rapidesa de captació dels senyals, minimitzant distorsions,
  • diàmetre major del tub on se situa el pacient, evitant sensacions d'angoixa i, si és necessari, sempre estar acompanyat per un professional sanitari,
  • important disminució del soroll, fent la permanència en el seu interior més suportable,
  • rapidesa en l'emissió d'informes que es lliuren en 24, màxim 48 hores.

Quant a les seves capacitats especials destaquem la possibilitat de:

  • realitzar seguiments de processos amb quimioteràpia, per constatar l'evolució de la malaltia i / o la resposta al tractament,
  • poder arribar directament a una zona corporal amb total exactitud, en el cas de les biòpsies que han donat positiu en les anàlisis prèvies.

Per centrar-nos en casos d'exploracions complexes i més noves en les que els nostres clients han comprovat les millores i avantatges a què ens referim, citem les següents:

En permanent actualització tècnica i professional, per oferir el millor amb la major comoditat

RMN PROSTÀTICA. S'utilitza principalment per diagnosticar possibles lesions de pròstata amb l'objectiu de poder realitzar una posterior biòpsia dirigida mitjançant aquesta. La tecnologia del nostre equip de RM evita la col·locació d'una sonda rectal, així com l'administració de contrast per via endovenosa.

RMN DE MAMA. Es tracta d'una prova complementària a la Mamografia i l'Ecografia. S'utilitza en estudis de detecció precoç en dones amb alt risc de patir càncer de mama, per poder, en el cas d'existir, confirmar extensions d'aquest. També s'empra per valorar fissures i/o ruptures d'implants de silicona. La durada d'una RM de mama pot durar entre 30-40 minuts.

RMN CARDIOVASCULAR. Aquesta prova té un paper cada vegada més important per als serveis de Cardiologia. Es tracta d'un estudi que permet avaluar amb exactitud la funció i/o l'anatomia del cor, incloent les seves cavitats i les vàlvules cardíaques. Cal destacar especialment la reducció del temps d'exposició del pacient a aquesta prova durant la qual estan sempre presents l'especialista en Cardiologia i el de Radiologia que avaluen conjuntament les dades aportades per la RM i cuiden del benestar de la persona explorada.

En nom de tot l'equip de la Unitat de Diagnòstic per la Imatge, vull agrair-vos la confiança que ens demostreu cada dia a l'escollir-nos com a centre de referència i manifestar-vos que la vostra elecció constitueix per a tots nosaltres un estímul per estar en permanent actualització tècnica i professional, per oferir-vos el millor i amb la major comoditat possible.

Sra. Elísabeth Màrquez Plana
Sra. Elísabeth Màrquez Plana
Tècnic en diagnòstic per la imatge
Coordinadora de la Unitat de Diagnòstic per la ImatgeNotícies relacionadesamb aquest post