Sol·licitar cita online
Fisioteràpia. La gran aliada per optimitzar els processos mèdics i quirúrgics

Fisioteràpia

Fisioteràpia. La gran aliada per optimitzar els processos mèdics i quirúrgics

, , , , , ITot i que encara no és freqüent que davant d'una intervenció quirúrgica programada preparem el nostre cos, cada vegada més els cirurgians recomanen fer-ho, ja que tant l'èxit de l'operació com els inconvenients del procés de recuperació poden millorar significativament si el pacient arriba a la intervenció amb les millors condicions de mobilitat, elasticitat, circulació, etc. de la zona o part a tractar, després d'haver realitzat unes sessions de fisioteràpia.

Si bé algú podria qüestionar la necessitat d'un protocol de fisioteràpia previ a una intervenció -ja que la pèrdua de funció i la rigidesa es produiran de tota manera després de l'operació-, també és una evidència que com millor és el un punt de partida - les condicions dels teixits o del sistema muscle-esquelètic- les limitacions postoperatòries són més suportables i la recuperació més ràpida. A tall d'exemple, i salvant les distàncies, un procés semblant al que comentem, és el que avui en dia es practica per a la preparació al part. Cap dona s'estalvia l'esforç i el dolor en el moment de donar a llum, ni les molèsties de la recuperació; però amb una bona preparació el procés és molt més lleu i es resol amb millors condicions.

Un tractament fisioterapeutic adequat, pot millorat significativament els resultats d'una intervenció quirúrgica i reduir el temps de tornada a la normalitat 

Amb el tractament fisioterapèutic adequat al tipus de cirurgia aconseguirem: primer, l'òptim drenatge i cicatrització, a causa del millor estat dels teixits i vasos; i, segon, no només poder començar abans amb les pautes per a la recuperació, sinó  minimitzar el temps de tornada a la normalitat. Així doncs, de manera similar al de la llevadora, el rol del fisioterapeuta-osteòpata és clau per pautar la preparació necessària segons el cas i la zona a intervenir quirúrgicament.

El treball del fisioterapeuta pot realitzar-se mitjançant teràpia manual: manipulacions, massatges, exercicis per a la musculatura, tècniques posturals, etc.; recolzar-se amb diferents elements físics; i, també com en el cas de AVANTMÈDIC, complementar-se amb aparatologia mèdica específica i d'última generació creada amb l'objectiu d'ajudar al procés de recuperació.

La innovació tecnològica de PROTHERMIC i de LPG MEDICAL en mans de fisioterapeutes, esdevé un clar avantatge per al pacient 

I ja que en aquest butlletí us hem informat de l'excepcionalitat d'aquest tipus de aparatologia, tot seguit esmentaré, encara que sigui breument, en què podem concretar les funcions i les aplicacions dels programes mèdics de PROTHERMIC i de LPG MEDICAL en mans d'un fisioterapeuta que, en el cas de recomanar el seu ús, serà perquè suposa clars avantatges per al pacient:

FUNCIONS:

 • Reactivació de l'activitat cel·lular millorant la redensificació de la pell, mitjançant l'estimulació dels fibroblasts de la dermis amb la que s'incrementa la seva funció de producció de fibres de col·lagen, elastina i àcid hialurònic, i d'aquesta manera l'acceleració del cicle de reparació i la funció estructural dels teixits.
 • Potenciació de l'activitat lipolítica, promovent l'alliberament del greix al torrent limfàtic.
 • Augment del flux venós i limfàtic, així com de capacitat de redireccionar a vasos alternatius no danyats
 • Separació dels diferents plans tissulars: cutani i muscular.

PROPIETATS:

 • Relaxants
 • Analgèsiques
 • Antiinflamatòries
 • Drenants

APLICACIONS:

 • Fibrosis i adherències, després d'haver rebut tractaments amb radioteràpia o després de l'administració de medicaments injectats.
 • Cicatrius, des de les petites lesions passant per les generades per cesària, fins a les de grans intervencions, independent del moment en què s'hagin produït; tot i que, lògicament, com més recents siguin, més efectiu serà el tractament.
 • Edemes i limfedema gràcies a les propietats drenants a què m'he referit abans.
 • Pre i post operatori, com ja s'ha comentat i també en el cas de tractaments de Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica on l'èxit dels resultats té especialment en compte la minimització del temps de recuperació, i el rastre de senyals visibles a la pell.
 • Preparació prèvia i recuperació muscular per a esportistes abans i després de l'exercici, contribuint a evitar lesions per sobrecàrregues i sobre-esforços.
 • Tractament de la rigidesa articular, o de patologies musculars, de tendons, de lligaments, etc. en combinació amb les necessàries tècniques manuals específiques determinades pel fisioterapeuta.

Amb aquest petit article desitjo haver aconseguit informar-vos sobre les les potencialitats de la fisioteràpia com una interessant opció per a la prevenció de la salut i per a la millor preparació del nostre cos davant d'una intervenció quirúrgica o la realització de un esforç físic especial.

Així que ja ho sabeu, front d'aquest tipus de situació, us animo a confiar en un bon fisioterapeuta perquè "dissenyi i pauti la fórmula més idònia" perquè al costat a l'especialista corresponent i les vostres condicions de partida poder contribuir a maximitzar les expectatives anhelades.

Expectatives que, pel que fa a millors resultats i menor temps de recuperació, són molt probables gràcies a la sinergia de les tècniques fisioterapèutiques i l'aparatologia de darrera generació que tenim a la vostra disposició a Avantmèdic.

Sra. Mercedes Sancho Monzón
Sra. Mercedes Sancho Monzón
Fisioterapeuta i Osteòpata
Especialista en OsteopatiaNotícies relacionadesamb aquest post