Sol·licitar cita online
La fisioteràpia perineal: bo per la mare, bo pel nadó, bo pel part

El Racó de la Mare, Fisioteràpia

La fisioteràpia perineal: bo per la mare, bo pel nadó, bo pel part

, , , IA partir del tercer trimestre de gestació és quan el cos de la dona fa més canvis per a preparar-se al moment del part. En aquest moment és quan es recomana dedicar tota l’atenció al sòl pelvià, sempre de la mà d’un fisioterapeuta especialitzat en l’àrea de la Ginecologia i la Obstetrícia, per incrementar el control i la seguretat de la dona en el moment del part, i afavorir la recuperació òptima en el postpart.

El sòl pelvià és l’estructura lligamentosa i muscular que tanca la pelvis subjectant l’aparell urogenital i digestiu, permetent el seu correcte funcionament. La seva integritat té un paper fonamental en els mecanismes de continència i en la funció sexual.

L’embaràs i el part són els dos moments on el sòl pelvià està sotmès a més esforç. Tant el sobreestirament de la musculatura durant el part vaginal, com el pes guanyat amb l’embaràs són factors que debiliten aquesta estructura i poden fer que apareguin disfuncions com, per exemple, les pèrdues d’orina.

Cal tenir present que la musculatura té capacitat de adaptar-se i que, per tant, pot ser entrenada. Amb la fisioteràpia uroginecològica podem millora les capacitats bàsiques de la musculatura: contracció, elasticitat i extensibilitat.

Per aconseguir-ho fem ús del massatge perineal que ens permet normalitzar les tensions de la musculatura per què aquesta es pugui estirar i contreure correctament sense limitacions.

Per complementar el massatge perineal utilitzem l’EPI-NO; un aparell format per un baló de silicona i un visualitzador de pressió què ens permet entrenar l’estirament de la musculatura així com preparar-la per a la fase expulsiva del part. És a dir, com empènyer per tal que sigui la manera més efectiva i segura. Aquesta tècnica ha de ser supervisada per un professional expert per tal d’evitar riscs per la musculatura, ja que es treballa el fer-la arribar al límit de l’estirament. Totes les tècniques de fisioteràpia es fan respectant el llindar del dolor de la dona, ja que l’objectiu és assolir l’adaptació del teixit d’una manera segura i progressiva.

Heu de saber que El Racó de la Mare és pioner en l’ús del EPI-NO i distribuïdor oficial d’aquest producte a Lleida.

EPI-NO

EPI-NO

Amb l’aprenentatge d’aquestes eines, la dona rep la informació necessària per tenir cura del seu perineu durant l’embaràs, com afrontar el part i com recuperar-se en el postpart amb l’ajuda del EPI-NO, ja que es pot utilitzar com a biofeedback per reforçar la musculatura. D’alguna manera podem dir que es potencia la capacitat de decisió de la dona en tot el procés del part i postpart.

Dins de la comunitat científica, la prevenció dels esquinçaments, de l’episiotomia o de les disfuncions posteriors al part, constitueixen un àmbit d’interès on els autors de diferents articles destaquen la reducció de la incidència de l’episiotomia y el trauma perineal fins a un 43%. Així mateix, també es redueix el dolor perineal immediat durant el postpart. També subratllen com amb l’EPI-NO les dones aconsegueixen reduir l’ansietat que els provoca el part, augmentant la sensació d’autocontrol.

L’embaràs és una etapa de la vida que cadascú viu d’una manera diferent però sempre molt especial. Cada naixement és una vivència i experiència única, i preparar els futurs pares per l’arribada i el naixement del bebè és un procés enriquidor i una bona manera d’acompanyar el nadó durant aquest viatge.

En definitiva, a El Racó de la Mare proposem un abordatge integral de tota aquesta experiència i us convidem a descobrir com tenir cura del sòl pelvià de la dona embarassada té una incidència en el bon estat físic de la futura mare durant aquesta etapa plena de canvis i afavorir la recuperació òptima en el postpart.

Sra. Pilar Alarcón Toribio

Sra. Pilar Alarcón Toribio FisioterapeutaNotícies relacionadesamb aquest post