Sol·licitar cita online
Perquè el natural és tendència: Medicina Biològica i Integrativa

Ansietat Tag

L’ésser humà té una capacitat innata per adaptar-se als canvis, però de vegades hi ha situacions que el desborden. En el trastorn adaptatiu hi ha una dificultat per adaptar-se als canvis biogràfics o esdeveniments estressants que tenen un gran impacte emocional. Quan la resposta emocional s’acompanya...

Segur que s'hi han trobat en més d’una ocasió en el seu entorn. Molt probablement estem davant del que es coneix com Trastorn per Ansietat Generalitzada. I és més, possiblement la seva experiència vingui a confirmar els resultats estadístics que determinen la proporció home/dona que...