Sol·licitar cita online
FISH en espermatozous

FISH en espermatozous

Sol·licita cita online

FISH en espermatozous

La FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) en espermatozous és una tècnica citogenètica que permet estudiar el material genètic d’una cèl·lula, en aquest cas, dels espermatozous, per tal de determinar si la seva càrrega cromosòmica és correcta.

 

Es recomana realitzar una FISH en espermatozous o hibridació in situ flourescent en espermatozous

  • En pacients amb alteracions en la qualitat seminal: baix recompte seminal (oligozoospèrmia), anomalies en la morfologia (teratozoospèrmia) o baixa motilitat (astenozoospèrmia).
  • En pacients amb avortaments de repetició: si es pateixen dos o més avortaments de repetició pot ser degut a alguna alteració genètica.
  • En pacients amb fallades d’implantació: si es realitzen dos o més cicles de FIV (Fecundació In Vitro) sense obtenir embaràs pot ser degut a alguna alteració cromosòmica.

 

Resultat alterat de FISH

El resultat alterat d’aquesta prova implica que un nombre elevat dels espermatozous del pacient són portadors d’anomalies cromosòmiques, el qual pot comportar que es generin embrions alterats, i que dificultin aconseguir un embaràs. En aquests casos, cal recórrer al Diagnòstic Genètic Preimplantacional (Estudi Genètic de l’Embrió) per a poder seleccionar els embrions sans.

Visita diagnòstica amb
Estudi de Fertilitat GRATIS

Els nostres especialistes te n'informen directament
664 000 365
Telefona o omple aquest formulari

Finançament del 100% de tots els tractaments.