Menopausa

La menopausa es defineix com el cessament permanent de la menstruació. És un pas dins d'un procés lent i llarg d'envelliment reproductiu. L'edat mitjana d'una dona que està tenint el seu últim període, la menopausa, és 51,4 anys. Aquest últim sagnat és precedit pel climateri, que és la fase de transició entre l'etapa reproductiva i no reproductiva de la dona. Aquest procés s'inicia diversos anys abans de l'últim període, quan el període menstrual comença a ser menys regular.

Durant aquest període es produeixen símptomes com a canvis en la menstruació, fogots, alteracions d'humor, irritabilitat, incontinència urinària, i canvis corporals, entre uns altres. El més important a l'hora de portar un nivell de vida adequat durant la menopausa és acudir al ginecòleg.

La menopausa no és una malaltia, sinó una etapa natural de la vida. Una atenció i detecció precoces dels estats associats permeten prevenir la major part de disfuncions: fogots, osteoporosis, sequedat vaginal, atròfia del sòl pèlvic, etc.
A Avantmèdic es poden realitzar totes les proves diagnòstiques necessàries (mamografies, densitometries, etc.) de forma còmoda i al mateix centre, amb la tranquil·litat que els derivaran ràpidament al seu ginecòleg en cas de qualsevol anomalia.

Protocol d'assistència a la dona menopàusica

  • Història clínica
  • Exploració ginecològica
  • Valoració de la incontinència urinària
  • Exploració mamària
  • Citologia
  • Ecografia
  • Densitometria
  • Mamografia
  • Avaluació del risc cardiovascular