Sol·licitar cita online
El Dr. David Garcia i el Dr. Jaume Pelegrí especialistes referents en cirurgia urològica laparoscòpica

Urologia

El Dr. David Garcia i el Dr. Jaume Pelegrí especialistes referents en cirurgia urològica laparoscòpica

I

El David Garcia i Dr. Jaume Pelegrí en el curs de cirurgia urològica laparoscòpica

Els nostres uròlegs comparteixen els seus coneixements i ajuden a altres especialistes organitzant al CREBA (Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada) la 4a edició del curs d’actualització en cirurgia urològica laparoscòpica.

Els doctors han estat professors principals en el curs per a l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics de les principals tècniques de cirurgia urològica laparoscòpica que s’ha dut a terme durant els dies 21 i 22 de juny.

Avantmèdic mostra la seva satisfacció per comptar amb els millors especialistes en urologia, ser referents en aquesta especialitat medicoquirúrgica i que puguin aportar valor amb els seus valuosos coneixements.

El CREBA està dedicat a la recerca i la formació en l’àmbit de la Biomedicina, impulsat per la Diputació de Lleida i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Ubicat a Torrelameu (Lleida) compta amb instal·lacions especialitzades i de qualitat per a la recerca translacional i la formació continuada dels professionals sanitaris.

4a edició del curs per a metges especialistes en Urologia

Els alumnes que han participat en la 4a edició del curs són metges especialistes en Urologia de l’Hospital del Mar, de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de l’Hospital Bellvitge de Barcelona i de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Ho han fet en unes instal·lacions del CREBA que disposen d’aules de docència i simulació, així com de tres quiròfans individuals equipats amb tecnologia 3D i detecció de verd d’indocianina. També disposen d’un espaiós quiròfan de formació amb capacitat per a cinc grups simultanis de cirurgia oberta, laparoscòpia, o d’altres tècniques intervencionistes.

Els professors han donat a conèixer als alumnes el correcte funcionament i ergonomia dels aparells en la cirurgia laparoscòpica; la seqüència tècnica de les següents intervencions: nefrectomia parcial i radical, prostatectomia radical i limfadenectomia; i han abordat el maneig intraoperatori de les complicacions potencials de les intervencions quirúrgiques laparoscòpiques bàsiques en Urologia.

Dr. David Garcia Belmonte
Dr. David Garcia Belmonte
Uròleg
Especialista en Urologia. Andrologia
Dr. Jaume Pelegrí Gabarró
Dr. Jaume Pelegrí Gabarró
Uròleg
Especialista en Urologia. AndrologiaNotícies relacionadesamb aquest post