Sol·licitar cita online
Cercant l’excel·lència en el diagnòstic del càncer vesical. Nou cistoscopi per a Urologia

Càncer, Urologia

Cercant l’excel·lència en el diagnòstic del càncer vesical. Nou cistoscopi per a Urologia

, , , IL'equip d'especialistes d'Urologia d’Avantmèdic incorpora la plataforma per realitzar cistoscòpies OLYMPUS CV 170, dotada amb tecnologia per captar imatges de la bufeta i els urèters amb màxima nitidesa per al diagnòstic precoç de qualsevol tumor o lesió, i amb un temps d'exploració mínim.

Sens cap mena de dubte, l'evolució de la medicina ha anat lligada a la gran innovació en les tècniques de diagnòstic que, al seu torn, també han permès desenvolupar la cirurgia mínimament invasiva.

La cistoscòpia, tècnica que empra un aparell (cistoscopi) per observar l'interior de la bufeta urinària, és el mètode més efectiu en el diagnòstic del càncer vesical. Consisteix a introduir a través de la uretra un endoscopi flexible de petit calibre, equipat amb fibres òptiques i llum.

Amb els cistoscopis de darrera generació s'ha aconseguit disminuir la taxa de tumors que passen inadvertits.

Si bé l'exploració amb cistoscopi suposa un gran avanç, hem de saber que la seva realització amb aparells convencionals, més rígids i de major calibre, pot comportar, per diferents factors, no advertir fins a un 30% la presència d'algunes formes tumorals que, per ser planes o de mida petita, són més difícils de visualitzar. D'altra banda, aquest tipus d'equips, no només són més incòmodes per al pacient, sinó que tenen més risc de generar lesions en les vies urinàries.

En canvi, amb els cistoscopis d'última generació, com l’OLYMPUS CV 170, s'ha aconseguit disminuir la taxa de tumors que passen inadvertits, així com millorar el diagnòstic de lesions planes; amb el consegüent benefici per al pacient, ja que la seva capacitat de detecció en fases incipients, augmenta el temps reaparició del tumor maligne després d'un període més o menys llarg d'absència de malaltia, evitant al pacient l'haver-se de sotmetre a intervencions endoscòpiques de manera reiterativa.

El sistema òptic Narrow Band Imaging (NBI) que porta incorporat aquest nou equip, genera imatges de gran qualitat i alta definició mitjançant uns feixos de llum especials que segons el seu color ens permet que en pocs minuts puguem diagnosticar tumors vesicals o descartar-los.

L'adquisició del cistoscopi flexible de nova generació OLYMPUS CV 170, per a UROLOGIA d’AVANTMÈDIC suposa poder oferir als nostres pacients una millora molt considerable tant en comoditat en el moment d'efectuar la cistoscòpia, com també una major sensibilitat diagnòstica, gràcies a la innovació del seu disseny , la seva especificitat i les seves prestacions tècniques.

Dr. Jesús Guajardo Guajardo Dr. Guajardo Especialista en Urologia
Dr. David Garcia Belmonte Dr. Garcia Belmonte Especialista en Urologia
Dr. Jaume Pelegrí Gabarró Dr. Pelegrí Especialista en UrologiaNotícies relacionadesamb aquest post